INGVOR FARINOTTE
Farinotte Ord&Bild AB
Götgatan 71
116 21 Stockholm
ingvor@farinotte.se
070-733 04 07

START   |    KUNDTIDNINGAR   |   BROSCHYRER   |   KRÖNIKOR   |   FÖRELÄSNINGAR   |   REPORTAGE   |   FOTO   |    KLOKROLIGA BARN    |   OM OSS   


Attraktiv och trovärdig

Det är en konst att göra kundtidning. Syftet är alltid att marknadsföra en kunds produkter och tjänster men i en redaktionell form där innehållet uppfattas som neutral och trovärdig information. Utöver det ska den locka till läsning genom en attraktiv form som inte får bli ”reklamig”, bara lättillgänglig. Med tanke på att de kundtidningar som producerats hos Farinotte Ord&Bild AB alltid fått högsta betyg i läsvärdesundersökningar och är väl etablerade hos sina målgrupper, kan vi med gott samvete säga att vi lyckats.

Informaco – Sveriges äldsta hälsotidning – första numret kom i mars 1969. Vi har producerat den från 1996 – 2009. 25 000 prenumeranter inom vården.

Fri – en tidning till professionen om hur tobak påverkar sin brukare och hur man kan bryta begäret. Vi var med från start 1997 och har producerat den fram till 2009.

Euro Accident & Friends – en nyhetstidning från ett försäkringsbolag till kunder och samarbetspartners. 2008.

Titt & Tätt – en tidning från läkemedelsbranschen om något som drabbar många men ingen vågar tala om med andra. 2002.

© 2010 Farinotte Ord&Bild AB